...Бо се ж ми походимо вiд Дажбога...

Документально

Число 41
Листопад 11010 р. Д.

Напишіть нам

Незалежне Iнтернет-видання. Київ.
    Вчення РУНВіри
    Життя РУНВіри
    Думи мої...
    Згадаймо
    Знай наших!
    Поезія
    Мудрість
  Радимо задуматись
    Так має бути
    Погляд
    Про наболіле
    Українські реалії
    Події
    З приводу
    А насправді...
    Між іншим
    Без коментарів
    Відверто
    Обережно, отрута!
    А чули, що...
    Нам пишуть
    Народ сміється
    Головна сторінка

 


СЛАВА ДАЖБОГУ! СЛАВА ЙОГО ПРОРОКУ!
СЛАВА ДАЖБОЖІЙ УКРАЇНІ!

ОБ'ЄДНАННЯ СИНІВ І ДОЧОК УКРАЇНИ РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІРИ (ОСІДУ РУНВіри)

ПОСТАНОВИ НАДЗВИЧАЙНОГО СВЯЩЕННОГО СОБОРУ ОСІДУ РУНВіри
(23 серпня 11008 - 04 жовтня 11009 р.Д., м. Київ)

Силенко

4 жовтня цього року в Києві завершив роботу Надзвичайний Священний Собор ОСІДУ РУНВіри, котрий почав свою роботу ще 23 серпня 11008 р.Д. у присутности Учителя і Пророка Лева Силенка. Результатом Собору стали п’ятнадцять Постанов:

ПОСТАНОВА № 1
Стан та перспективи розвитку РУНВіри в Україні

1. Криза українського суспільства є частиною загальної світової кризи. «Кінець світу» юдохристиянського наближається. Ведені Ізраїлем (Богоборцем) раби-християни вичерпали своє призначення домінуючої сили в творенні єдиної ОРГАНІЗАЦІЇ, – «об’єднаних націй планети Земля» і завершили планетарний еволюційний етап виживання найпідліших.

Протиставивши себе Богу-Природі-Всесвіту, знищивши тисячі і тисячі народів-етносів, які утворювали з навколишнім середовищем-ландшафтом і космогонічними системами божественну єдність, сучасні поводирі людства поставили на межу існування не тільки самих себе, але і всю мислячу біомасу Землі.

2. Учитель Силенко явив світу нові Заповіді існування та співіснування народів і справедливо має вважатися Великим Планетарним Першопророком, Славним ПравВнуком Дажбожим.

3. За існуючих плинно-наявних природно-космічних, техніко-технологічних, геополітичних і внутрішньо українських реалій Українська Національна Ідея (як істина саме для сучасної епохи, нинішнього часу, сьогоднішнього стану речей) має наступне визначення: виживання українства як космічного феномена зі збереженням своєї самобутньої ідентичності можливе лише за умови творення Волею і Духом його кращих синів і дочок (в єдності з Дажбогом і Його Пророком) УКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДАЖБОЖИЧІВ.

Українська Цивілізація Дажбожичів є специфічний, відповідний природній вдачі нашого етносу спосіб існування і мислення, взаємодії з оточуючим середовищем (природним ландшафтом; Сонцем і повітрям; тваринним і рослинним світом; з своєю родиною і своїм народом; чужоземцями; космосом-всесвітом...), сприйняття життя як священнодійства.

Українська Цивілізація Дажбожичів не обмежена формально-юридичними державними межами-кордонами України, хоча специфічно-український суспільний устрій на контрольованій дажбожичами території і утворює ядро української Дажбожої планетарної спільноти і відповідного способу життєдіяльності.

4. В Українському народі зростає розуміння, що шлях із безвиході може вказати лише ОСІДУ РУНВіри, опираючись на власні духовну незалежність та світоглядний суверенітет. В цьому відношенні створення і діяльність Академії РУНВіри задля підготовки проповідників і духовних провідників громад є справою першочерговою і невідкладною.

Надзвичайний Священний Собор з жалем відзначає, що значна частина провідників діючих громад сповідників РУНВіри, намагаючись вивиситися за рахунок приниження Духовного Учителя і протистояння з ним, стала на хибний шлях.

5. Відношення до Пророка є справжнім мірилом розуміння РУНВіри. Священний Собор закликає усіх сповідників РУНВіри матеріально підтримувати Учителя і різко засуджує спроби зібрання 24 травня позбавити Лева Силенка авторських прав на користь певних приватних осіб.

23 серпня 11008 року Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 2
Про затвердження Статуту ОСІДУ РУНВіри

І. Затвердити наступні принципові засади Статуту ОСІДУ РУНВіри:

1. Статут ОСІДУ РУНВіри розповсюджується на всіх сповідників РУНВіри в Україні і світі.

2. Осердя ОСІДУ РУНВіри, створене і очолюване в США Пророком і Духовним Учителем Левом Силенком перемістилось в Україну. У зв’язку з поверненням Лева Силенка на споконвічну Батьківщину виникла необхідність юридично привести у відповідність з реальним станом справ факт нового місцезнаходження осердя ОСІДУ РУНВіри і зареєструвати Статут ОСІДУ РУНВіри в Україні у відповідності з нормами українського законодавства.

3. Схвалений VІ Священним Собором «Статут релігійного Центру Священної Ради ОСІДУ РУНВіри», що визначав і регламентував діяльність рун тат та голів громад вірних РУНВіри повинен складати основу (ядро) Статуту ОСІДУ РУНВіри.

ІІ. Доручити Редакційній комісії у складі рунмами Лисенко та рунтат: Шмиголя, Козенка, Чорного, Корнелюка, Дорошенка доопрацювати Статут ОСІДУ РУНВіри і легалізувати його у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

23 серпня 11008 року Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 3
Про уповноваження і правонаступництво в РУНВірі згідно Волі й Заповіту Духовного Учителя Лева Силенка

Рідний Пророк і Духовний Учитель Лев Силенко вважає своєю Духовною Донькою і Правонаступницею Світославу (Тетяну) Лисенко згідно Уповноваження (Power of Attorney) і Заповіту, і призначає її діяти від Його імені в якості довіреної особи – ОПІКУНА по Заповіту, обговорювати та приймати рішення від Його імені та підписувати документи від Його імені у випадку тяжкої недуги чи фізичної неспроможності, зважаючи на вік Учителя.

Ми учасники Надзвичайного Собору вірних Рідної Української Національної Віри в м. Києві ЗАСВІДЧУЄМО, що

ВОЛЯ ЙОГО ВИСОКОЇ СВІТЛОСТІ ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ ЛЕВА СИЛЕНКА ДЛЯ ВІРНИХ РУНВІРИ Є НАЙВИЩИЙ ЗАКОН, ЯКИЙ МИ ЗОБОВЯЗУЄМОСЬ ВИКОНУВАТИ, ТОМУ МИ ВИЗНАЄМО ВИСОКОДОСТОЙНУ РУНМАМУ СВІТОСЛАВУ (ТЕТЯНУ) ЛИСЕНКО ДУХОВНОЮ ДОНЬКОЮ І ОПІКУНОМ НАШОГО УЧИТЕЛЯ ЗГІДНО УПОВНОВАЖЕННЯ І ЗАПОВІТУ УЧИТЕЛЯ ЛЕВА СИЛЕНКА. ТАКОЖ УПОВНОВАЖУЄМО ВИСОКОДОСТОЙНУ РУНМАМУ СВІТОСЛАВУ (ТЕТЯНУ)ЛИСЕНКО ПРЕДСТАВЛЯТИ ІНТЕРЕСИ ОСІДУ РУНВІРИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІЖЦЕРКОВНІЙ РАДІ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ.

Свої свідчення скріплюємо власноруч підписами:

Корнелюк Світлана, Шмиголь Святомир, Позніцький Доброслав, Сафонова Світлана, Богдан Воля (Козенко Ю.О.), Тодорчик Зореслава, Мартинюк Ліля, Кокоша Людмила, Мартинюк Володимир, Чепак Олексій, Яковенко Святослав, Вадуцький Михайло, Василенко Святослав, Басараб Оріяна, Жикровський Волелюб, Шкарівський Богдан, Буйна Світан, Дорошенко Ант, Мірошніченко Вірослав, Тенета Юрій, Корнелюк Світозар, та інші.

23 серпня 11008 року Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 4
Про рухому й нерухому власність ОСІДУ РУНВіри

Постановою 8-го Засідання Головного Столу Обєднання Синів і Дочок України Рідної Української Національної Віри (ОСІДУ РУНВіри), який відбувся 6–7 червня 10976 року Дажбожого (1976 року адм.) в Оріяні, Спрінґ Ґлен, Ню-Йорк, США, «нерухома і рухома власність ОСІДУ РУНВіри (власність UKRAINIAN EDUKATIONAL RELIGIОN SOCIETI INС., USA; SOСІETI OF THE UKRAINIAN NATIVE FAITН (RUNVIRA), INС., СAN.) земельний простір Оріяна і всі будови на ній, – всі рухомі й нерухомі предмети та всі інші вартості матеріальні, Станичні Доми, – усе, куплене за гроші, пожертвувані Українцями Рідної Української Національної Віри, відродженої в науці Учителя Лева Силенка, незалежно від того, чи таких Українців буде тепер, чи в майбутньому три особи, чи три мільйони осіб. Ніхто, при жодних обставинах не має права власність вищезгадану вважати своєю приватною власністю чи незалежною станичною власністю. Рада Головного Столу ОСІДУ РУНВіри». І яку ствердили своїми підписами: Голова Ради Головного Столу ОСІДУ РУНВіри рунтато Мирослав Лозовий (США) і діячі Головного Столу рунтати Орь Углицький (Канада), Мирослав Лисенко (США), Богдан Станопруд (Канада), Боголюб Свириденко (США) та всі учасники Засідання Головного Столу ОСІДУ РУНВіри.

І наступні Засідання і Собори Священної Ради ОСІДУ РУНВіри, які відбувалися у США, Канаді, Україні з Благословення Духовного Учителя Лева Силенка, підтверджували зміст цієї Постанови підписами Учасників Соборів. І ніхто не має права змінювати тексту цієї Постанови.

23 серпня 11008 року Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 5
Про поновлення й продовження роботи Надзвичайного Священного Собору ОСІДУ РУНВіри 23–24 серпня 11008 р.Д.

Створена й очолювана Пророком і Духовним Учителем Левом Силенком Всесвітня релігійна організація ОСІДУ РУНВіри мала осердя закордонне. З поверненням Лева Силенка на споконвічну Батьківщину осердя перемістилося в Україну. У зв’язку з цим виникла необхідність юридично привести у відповідність з реальним станом справ факт нового місцезнаходження осердя ОСІДУ РУНВіри та легалізувати організаційні структурні зміни відповідно можливостям українського законодавства. 23 серпня 11008 р.Д. Надзвичайний Священний Собор ОСІДУ РУНВіри доручив Статутовій комісії доопрацювати розглянутий Статут ОСІДУ РУНВіри і легалізувати його. Редакційна комісія не виконала завдання в силу того, що частина складу комісії фактично відмовилася від участі в роботі комісії, мотивуючи свою поведінку тим, що з відходом Лева Силенка в Царство Духа Предків Рідних Рішення (Постанови) Надзвичайного Священного Собору 23–24 серпня 11008 р.Д. втратили свою чинність.

Таким чином, під питання була поставлена легітимність як роботи Священного Собору 23–24 серпня 11008 р.Д., так і прийнятих ним Постанов. Рішенням Нарад від 18 квітня і 09 травня 11008 р.Д. священнослужителів-трисутарів, учасників Надзвичайного Священного Собору ОСІДУ РУНВіри 23–24 серпня 11008 р.Д. легітимною більшістю голосів було постановлено довести до логічного завершення справу, започатковану в присутності Пророка і Духовного Учителя Лева Силенка.

Виходячи з вищесказаного Священний Собор ПОСТАНОВЛЯЄ:

Вважати свої Засідання 28 червня і 04 жовтня 11009 р.Д. поновленням і продовженням роботи Надзвичайного Священного Собору 23–24 серпня 11008 р.Д., а прийняті на вищевказаних Засіданнях Постанови, – Постановами Надзвичайного Священного Собору (23–24 серпня 11008 р.Д.; 28 червня, 04 жовтня 11009 р.Д.)

23 червня – 04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 6
Про ситуацію в ОСІДУ РУНВіри та рунвірському русі в цілому

Наявність всесвітньої релігійно-духовної спільноти – ОСІДУ РУНВіри – є незаперечним фактом. Належність сповідників РУНВіри до різних Релігійних, Духовних центрів відповідно до рівня культури, орієнтації на тих чи інших релігійно-духовних авторитетів тощо не повинна заперечувати факту існування і єдиної всесвітньої релігійної організації (ВРО) – ОСІДУ РУНВіри.

Надзвичайний Священний Собор ОСІДУ РУНВіри закликає Священні Ради ВРО ОСІДУ РУНВіри у справах тих чи інших Релігійних і/або Духовних центрів до безумовного взаємного визнання; відмови від претензій на монополізацію істини; спроб поборювання, поглинання, підриву авторитету один одного тощо.

Стосунки між сповідниками РУНВіри та об’єднаннями сповідників РУНВіри (Релігійними Центрами) повинні вибудовуватися на інших організаційних засадах, ніж принципи «демократичного централізму», які характерні для тоталітарних комуно-більшовицьких спільнот.

Учасники Надзвичайного Священного Собору Утворюють Священну Раду ВРО ОСІДУ РУНВіри у справах організаційних , яка, нарівні зі Священними Радами у справах всеукраїнських та діаспорних Релігійних Центрів та Священних Рад з напрямків діяльності є невід’ємною і рівноправною складовою Всесвітньої Релігійної Організації – ОСІДУ РУНВіри.

На відміну від партій і громадських об’єднань, релігійні організації будуються на ВИЗНАННІ БЕЗУМОВНОГО АВТОРИТЕТУ ПРОРОКА-ЗАСНОВНИКА РЕЛІГІЇ ТА ЙОГО ПРЯМИХ ПРАВОНАСТУПНИКІВ. Виходячи з Постанови №3 Надзвичайний Священний Собор ОСІДУ РУНВіри визнає рунмаму Світославу Лисенко Першосвященником ОСІДУ РУНВіри, Правонаступником Великого Планетарного Першопророка, Духовного Учителя, Спасителя України, Голови ОСІДУ РУНВіри Лева Силенка.

23 червня – 04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 7
Про Статут ВРО ОСІДУ РУНВіри

1. Схвалити Статут ВРО ОСІДУ РУНВіри «в основному» (схвалити основні засади Статуту).

2. Для доопрацювання і врахування висловлених зауважень учасниками Надзвичайного Священного Собору, легалізації цього Статуту в державних органах України створити Редакційно-Статутову Комісію в складі рунтат-трисутарів: Іващенка Я., Корнелюка С., Вадуцького М., Мартинюка В., Дорошенка А.

3. При остаточному редагуванні Статуту ВРО ОСІДУ РУНВіри і затвердженні Статуту «в цілому» Редакційно-Статутова Комісія Священного Собору не повинна порушувати наступних базових засад:

– Зміст Статуту не повинен суперечити Постанові №2;

– Статут ВРО ОСІДУ РУНВіри виходить з визнання об’єктивного факту існування Релігійних і /або Духовних всеукраїнських та діаспорних Центрів у якості безумовних і невід’ємних складових всесвітньої планетарної спільноти – ОСІДУ РУНВіри;

– Як діючі, так і створювані в майбутньому Священні Ради ОСІДУ РУНВіри у справах всеукраїнських, регіональних, діаспорних та інших Релігійних і/або Духовних Центрів (рівно як і Священні Ради ОСІДУ РУНВіри з певних питань: обрядовості, календаря і т.д.) є незалежними і рівними між собою;

– Уряд ОСІДУ РУНВіри очолює Голова Священної Ради ОСІДУ РУНВіри у справах організаційних, якщо інше не буде погоджено на спільному Засіданні Голів і Секретарів (Заступників Голів) Священних Рад у справах Релігійних Центрів та Голів і Секретарів Священних Рад з напрямків роботи ВРО ОСІДУ РУНВіри;

– Сповідники РУНВіри стають канонічно визнаними духовними особами (священнослужителями) після Благословення Першосвященником відповідного Подання, підготовленого Головою Священної Ради ОСІДУ РУНВіри зі справ організаційних у відповідності з Положенням «Про священнослужителів РУНВіри».

04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 8
Про утворення Священної Ради в Справах організаційних

Рунмами й рунтати, учасники Надзвичайного Священного Собору 23 серпня – 28 червня 11009 р.Д.:

– вважаючи себе частиною всесвітньої Духовної Спільноти сповідників Рідної Української Національної Віри;

– вимушено, враховуючи ситуацію в ОСІДУ РУНВіри;

– усвідомлюючи відповідальність і легітимність своїх дій,

утворюють Священну Раду у Справах організаційних ВРО «Об’єднання Синів і Дочок України Рідної Української Національної Віри» та обирають Головою Священної Ради у Справах організаційних р. Світозара КОРНЕЛЮКА.

28 червня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 9
Про Вище Духовне Училище (Академію) РУНВіри

Віра в Дажбога – віра високої духовної культури.

Академія призначена для поглиблення знань релігійних, опирається на природно-етнічний Звичай Українського народу.

В майбутньому духовні опікуни (рунтати, рунмами) повинні закінчувати Духовне Училище, щоб вони могли правильно здійснювати Священну Годину, виконувати обряди, визначені в «Священній Книзі Обрядів», очолювати духовне й організаційне життя Громад вірних РУНВіри, успішно проповідувати науку Учителя Лева Силенка, вміло відстоювати Українську Духовну Незалежність і Український Світоглядний Суверенітет.

Учасники Священного Собору вважають за необхідне створити Академію для навчання духовних осіб, сповідників РУНВіри.

Академія діє на основі Статуту.

Навчальні плани й програми доручається розробити р. Я. Іващенку, р. С. Савченку, р. А. Дорошенку, р-мі З. Тодорчик.

28 червня – 04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 10
Деякі питання розвитку інфраструктури
ВРО ОСІДУ РУНВіри

Надзвичайний Священний Собор ОСІДУ РУНВіри вважає доцільним:

– створення інформаційно-довідникового сайту ВРО ОСІДУ РУНВіри;

– поновлення видання обіжника «Самобутня Україна»;

– заснування благодійного фонду вшанування сповідників РУНВіри та увічнення пам’яті Великого Планетарного Першопророка, Духовного Учителя, Спасителя України, Голови ОСІДУ РУНВіри Лева Силенка.

Створення чи ліквідація будь-якої з інституцій ВРО ОСІДУ РУНВіри буде канонічним (правочинним, таким, що відповідає релігійно-духовним засадам РУНВіри) лише за умови дотримання наступної процедури: таке створення (чи ліквідація) повинно бути погоджено з Головою Священної Ради у справах організаційних ОСІДУ РУНВіри (чи, в межах компетенції, Відаючим у Справах Центрального Духовного Представництва Лева Силенка) та в обов’язковому порядку отримати Благословіння Правонаступника Лева Силенка.

28 червня – 04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 11
Про доповнення Календаря ОСІДУ РУНВіри обовязковим ценралізованим проведенням обрядових урочистостей усіма сповідниками РУНВіри

Занести в Календар ОСІДУ РУНВіри і щорічно відзначати:

24 серпня – День Запалення Учителем Левом СИЛЕНКОМ Священного Вогню Української Духовної Революції (на Святому Печерському Пагорбі Лева Силенка у м. Києві).

27 вересня – День Святого Письма МАГА ВІРИ (в селі Богоявленське);

25 листопада – День Пам’яті Духовного Учителя Лева СИЛЕНКА - молитовно-обрядового поминання переходу в Безсмертя-Вічність (м. Київ, Урочисте Засідання, Загальнорунвірівська Релігійна конференція).

04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 12
Про канонізацію титулів

1. Лев СИЛЕНКО – Великий Планетарний Першопророк, Духовний Учитель, Спаситель України, Голова ОСІДУ РУНВіри;

2. р. Світослава Лисенко – Першосвященник, Правонаступник Великого Планетарного Першопророка, Духовного Учителя, Спасителя України, Голови ОСІДУ РУНВіри Лева СИЛЕНКА.

04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 13
Щодо порядку легітимізації рішень Надзвичайного Священного Собору ОСІДУ РУНВіри

Постанови Надзвичайного Священного Собору вступають в силу після Благословення їх рунмамою Світославою Лисенко – Правонаступником Великого Планетарного Першопророка, Духовного Учителя, Спасителя України, Голови ОСІДУ РУНВіри Лева СИЛЕНКА у відповідності з процедурою, передбаченою Статутом ВРО ОСІДУ РУНВіри.

28 червня – 04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 14
Про звернення до Релігійних і/або Духовних Релігійних Центрів ОСІДУ РУНВіри в Україні і за кордоном

У зв’язку із завершенням роботи Надзвичайного Священного Собору ОСІДУ РУНВіри (23 серпня 11008 р.Д. – 04 жовтня 11009 р.Д.) та прийняттям відповідних постанов, Редакційно-статутовій комісії підготувати спеціальне Звернення до провідників РУНВіри в Україні й світі з роз’ясненням змісту і направленості прийнятих Постанов.

Лев СИЛЕНКО – Засновник РУНВіри, Великий Планетарний Першопророк, Духовний Учитель, Спаситель України, Голова ОСІДУ РУНВіри розкриває суть священної самодисципліни в МАГА ВІРІ: «Ми живемо законами: той, хто творить, – не знищує».

Учасники Священного Собору звертаються до Релігійних Центрів, інших об’єднань сповідників РУНВіри для доброї праці на благо РУНВіри

– відмовитись від різних звинувачень;

– мати взаємне визнання;

– спільно налагодити інформаційний обмін;

– сформувати Священні Ради з розробки обрядовості, календаря, будівництва Святинь.

28 червня – 04 жовня 11009 р. Дажбожого

* * *

ПОСТАНОВА № 15
Про доцільність проголошення Рідновірів України окремішною національно-етнічною спільнотою у складі Українського народу

Зважаючи, що на сьогодні не існує жодної офіційно зареєстрованої загальноукраїнської національної громади, яка б відстоювала інтереси етнічних українців у цій мультиетнічній державі, а це призвело до стану, коли українці в своїй ніби державі є найнезахищенішими; що представниками інших етносів у нашій хаті нам прививається толерантність до всіх, крім українців; що держава, залишаючись формально світською, займається відвертим насадженням християнства; що Україна опинилася вже на першому місці в світі за темпами вимирання населення,

Надзвичайний Священний Собор Постановляє:

1. Підтримати ініціативу рідновірських громад України про проведення як двохсторонніх, так і багатосторонніх переговорів (консультацій) з усіма рідновірськими релігійними, козацькими, громадськими, дослідницькими та ін. організаціями для спільного проведення Великого Віча (Великої Всеукраїнської Узгоджувальної Ради) Українських Рідновірів з метою можливого проголошення Рідновірів України окремішною особливою націєтворчою спільнотою (етнічною групою) у складі Українського народу на новому етапі розвитку споконвічного українського етносу – етапі творення цивілізації Дажбожичів.

2. Уповноважити Голову Священної Ради ОСІДУ РУНВіри у справах організаційних рунтата Світозара Корнелюка сформувати Робочу групу для ведення відповідних переговорів, з намаганням долучити до цієї справи Повноважних Представників з усіх діючих Релігійних центрів ОСІДУ РУНВіри.

04 жовня 11009 р. Дажбожого

Священна Рада у справах
організаційних ОСІДУ РУНВіри

* * *

ОБ'ЄДНАННЯ СИНІВ І ДОЧОК УКРАЇНИ РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІРИ (ОСІДУ РУНВіри)

СТАТУТ
Вищого Духовного Училища (Академії) РУНВіри
(скорочена форма)

ВСТУП

РУНВіра – релігійна конфесія, Віра в Єдиносущого Господа Дажбога, заснована Дажбожим послаником – Духовним Учителем Левом Силенком. У РУНВірі є вища форма монотеїзму. РУНВіра – релігія самовдосконалення людського єства, самобутнє проявлення тілесного і духовного «Я» Народу Українського. Силенкова віра в Дажбога – релігія Священної Національної Свідомости. В РУНВірі служіння Державній Україні є справою Святого Обов’язку.

РУНВіра – духовна єдність між минулим, сучасним і майбутнім Народу Українського, в якій об’явлена нова, досі незнана в історії релігій світу, концепція Господа з ім’ям Дажбог. Дажбог Один, як Вітчизна в нас Одна, як серце одне в людини, як мати одна в дитини.

Рідний Пророк Лев Силенко дав Українському народові Святе Письмо «Мага Віру», «Святе Вчення», заснував Громади вірних РУНВіри в діаспорі й Україні і є їхнім Духовним Провідником.

1. Статут вірних РУНВіри був зареєстрований у США в 1966 році, а потім в інших країнах діаспори. Статут, як окремої Громади вірних РУНВіри, зареєстрований 17 вересня 1991 року в Києві. 28 травня 1992 року Статут Громад вірних РУНВіри був зареєстрований в Уряді України на всю територію України.

У третьому розділі, у параграфі 3.8 цього Статуту зазначено, що вірні РУНВіри мають право мати свій, діючий (духовно-виховний) Центр. Тобто Вище Духовне Училище (Академію) РУНВіри.

2. Громади РУНВіри, які є в Україні й діаспорі, вважають, що для успішного духовного життя їхні духовні опікуни рунтати, рунмами повинні закінчити Духовне Училище, щоб вони могли правильно здійснювати Священну Годину та успішно виконувати обряди, визначені в «Священній Книзі Обрядів». Усе це маючи на увазі, тепер постає Вище Духовне Училище.

У «Мага Вірі» читаємо: «У Вищому Духовному Училищі Рідної Української Національної Віри (Ведуч РУНВіри) на основі психологічних тестів треба знаходити людей, які мають природні здібності бути провідниками. Їм треба більше «давати» і більше від них «вимагати». Вони ретельно підібрані, мають бути майстрами свого «Я». Досі українці не мали таких училищ».

3. Місце знаходження Вищого Духовного Училища: Україна, м. Київ.

4. Мета і завдання: Вище Духовне Училище покликане виховувати духовних опікунів (рунтат і рунмам), які очолюють духовне й організаційне життя Громад вірних РУНВіри. Випускники Училища проповідують Науку Учителя Лева Силенка, в якій проявлена Українська Духовна Сила, яка не підпорядковується чужим духовним авторитетам. Вони організовують нові Громади РУНВіри, очолюють духовне життя вже створених Громад, виховують Українські покоління, щоб вони були українцями за походженням і за вірою.

Випускник Вищого Духовного Училища здійснює Священні Години, Обряди на основі Катехизису РУНВіри та «Священної Книги Обрядів».

5. Вище Духовне Училище є поки що в стадії організаційній і тому навчання студентів проходить кореспонденційним способом. Студент отримує тести із запитаннями, на які дає відповіді, і пересилає їх на адресу Ректорату Училища. Інтенсивне кореспонденційне навчання проходить впродовж одного року. Студент, який проявляв успішність в навчанні отримує право в Громаді вірних РУНВіри здійснювати Священні Години.

6. Навчання у Вищому Духовному Училищі платне. Громада вірних РУНВіри може рекомендувати ту чи іншу особу бути студентом Вищого Духовного Училища.

Вчена Рада зобов’язана від студента прийняти заяву, в якій він стверджує, що визнає Статут Громад вірних РУНВіри, зареєстрований 28 травня 1992 року в Уряді України, і життєпис, підписаний трьома особами (вірними РУНВіри), а також заповнену ним Анкету, яку він отримує від Ректора Вищого Духовного Училища.

7. Студент (студентка) повинен мати вік, не менше як 21 рік, відповідну освіту, достойну поведінку, не мати нахилів до алкогольних напоїв. Володіти здібностями спілкування з людьми, мати те, що в народі називають – добру людську вдачу, життєву енергію, самоопанування, здоров’я, витривалість, бути зразком для інших.

8. Студенти Вищого Духовного Училища засвоюють за Святим Письмом «Мага Віра» історію України-Руси, її культуру (тобто обрядність і звичаєвість). Вивчають історію релігій Світу і трактування цих релігій, визначені в Святому Письмі «Мага Віра», «Святому Вченні».

9. Вище Духовне Училище навчає студентів вірно й по-діловому служити Народові, успішно втілювати в життя вчення Духовного Учителя, жити на благо рідної Держави і між вірними РУНВіри плекати культ Природи (дбати про чистоту рік, джерел, лісів, оберігати рідну Матір-Землю від шкідливих хімікатів та інших необачних втручань).

Вище Духовне Училище виховує новий тип Української Людини, яка звільнена від рабських навичок, чужоземних розумінь Бога, звільнена від чужопоклонства. Духовний опікун Громади вірних РУНВіри (рунтато, рунмама) натхненний святістю РУНВіри. Він толерантно ставиться до всіх тих інакшевіруючих, інакшедумаючих, які не зневажають духовну незалежність України-Руси, її державні блага.

10. Навчання студентів проходить при допомозі кореспонденційних матеріалів, відеофільмів, друкованих видань РУНВіри і, в окремих обставинах, усних лекцій, семінарів, практичних занять, проведених у Києві.

Студент, який закінчить Вище Духовне Училище, отримує Диплом від Ректора. Випускники, рекомендовані Вченою Радою Вищого Духовного Училища, отримують від Представника Учителя Лева Силенка благословення бути рунтатом, рунмамою з правом організовувати нову Громаду вірних РУНВіри, очолювати духовне життя Громад вірних РУНВіри в Україні й Діаспорі після проходження відповідної практики.

11. Ректорська Вчена Рада Вищого Духовного Училища має право позбавити студента чи студентку прав навчання в Училищі за порушення цього Статуту, за недостойну поведінку, недбайливе ставлення до навчання, за прояви зневажливого ставлення до навчання, за прояви зневажливого ставлення до викладачів Вищого Духовного Училища. Виключення з Училища має бути затверджене Ректором Училища.

12. Ректор Вищого Духовного Училища номінований Представником Учителя. Ректор формує склад викладачів Училища, Вчену Раду і передає на затвердження Представникові Учителя.

Вчена Рада формує зміст і форму іспитів, які відбуваються в Києві, або при Святині Різдва Лева Силенка.

10996 р.Д.