...Бо се ж ми походимо вiд Дажбога...

Мудрість

Число 35
Березень 11008 р. Д.

Напишіть нам

Незалежне Iнтернет-видання. Київ.
    Життя РУНВіри
    Документально
    Погляд
    Вчення РУНВіри
    Проповідь
    Згадаймо
    Між іншим
    Поезія
  Радимо задуматись
    Так має бути
    Про наболіле
    Нагально
    Смішно й сумно
    З приводу
    А насправді воно так
    Версія
    Без коментарів
    Варто знати
    Обережно, отрута!
    А чули, що...
    Нам пишуть
    Народ сміється
    Головна сторінка

 

Український Семигород

(уривок)

Арии

У добу Київської Русі в ІХ-ХІІ століттях Семигород частково належав українцям. В часи Ярослава Мудрого в середині ХІ ст. північний Семигород, населений карпатськими хорватами, входив до складу середньовічної української держави. Ще раніше, в часи Святослава в другій половині Х ст. східна частина Семигороду також належала Русі, не говорячи вже про басейн Сирета, Пруту й Дністра. Звідси, під тиском печенігів і половців, переселились в Семигород у Х-ХІІ століттях частина тиверців, а також інших українських осадників із дунайських і чорноморських берегів, які скріплювали ранньослов’янську колонізацію Семигорода. Але, нажаль, у часи розбрату Русі в ХІІ-ХІІІ століттях про Семигород і Закарпаття фактично забули, й ці землі захопила Угорщина.

Проте українське життя в Семигороді тривало. Орографічна й топографічна номенклатура Семгорода нагадує про колишню слов’янську колонізацію, на котру вже пізніше накладали угорські, волоські, німецькі верстви – колонізацію осілу й культурну від початку: на це вказує той факт, що експлуатація соляних і рудних багатств Семигородських гір йде від їхніх слов’янських осадників. Наприклад, слова окно, баня, сольнок – слов’янські назви для рудних і соляних ям, і ці слова в мадяьризованих і румунізованих топографічних назвах повторювалися дуже часто. В документах ці слов’янські елементи виступають, відколи починається для Семигорода середньовічний документальний матеріал – у ХІІ ст., а численні «руські» назви на території Семигорода виразно вказують, що той слов’янський елемент у значній частині був український, тоді як на півдні Семигорода була велика кількість болгар. Документальні сліди руського імені маємо від ХІІІ ст., наприклад, гора Ruscia у грамоті 1228 року, місто Forum Ruthenorum, засноване на поч. ХІІІ ст. Ще в ХV ст. було тут чимало русинів, як бачимо зі згадки однієї папської була 1446 року про численний і великий руський народ в Угорщині й Семигороді. Останні русини розчинилися серед волохів і мадьяр можливо ще на початку ХІХ ст. Слід русинів зостався тут тільки в численних хоро– і топографічних назвах на всьому просторі Семигорода, в різних мадьяризованих, румунізованих і германізованих назвах – Oroszi, Oroszfalva, Oroshegi, Rusesti, Rusielu, Russdorf, Rusz, або, наприклад, Бістріца (укр. Бистриця) тощо.

У ХVІ cт. під ударами турків Угорщина розпадається і Семигород стає окремим князівством, з 1541 р. – васалом Османської імперії. Від 1699 року Семигород у складі Австрії, а у ХІХ ст., після перетворення Австрійської імперії в Австро-Угорську федеративну імперію, Семигород знов безпосередньо увійшов до складу її угорської частини – Угорського королівства. Після І Світової війни Австро-Угорщина була розчленована. За Тріанонським мирним договором 1920 року Семигород (Трансільванія) і східний Банат (по-слов’янськи Воєводина) відійшли від Угорщини до Румунії. У 1940 році Угорщина, згідно Віденського арбітражу від 30 серпня, повернула собі північ і схід Семигороду, але з 1944 року ця територія знов (і досьогодні) належить Румунії. Нажаль, Україна, в силу різних причин, не втрутилася в цю боротьбу за Семигород. Спочатку через внутрішній розбрат у Київській Русі та в Галицько-Волинському князівстві, а пізніше через агресію на українські землі монголо-татар, кримських татар, Литви, Польщі, Росії, Туреччини, Німеччини, Румунії, Угорщини. Але, як би там не було, українці мають всі історичні права, з огляду на вищевказану історію заселення Семигорода, на цю землю, причому більші ніж волохи (румуни) і мадяри (угорці). Бо волохи не є нащадками даків, а є зроманізованим населенням, що перебувало в Семигороді в ІІ-ІІІ століттях, а після втечі в 270-х роках на Балкани, повернулося назад лише через багато століть пізніше. Мадяри та асимільовані ними авари (по-слов’янськи – обри) теж не були тут автохтонами, а прибули з різних районів Азії й Приуралля. З другої сторони, у свій час слов’яни, просуваючись у Семигород, асимілювали рештки даків, які не підкорились римлянам та іншим загарбникам, що й підтверджено вищевказаними археологічними знахідками, літописними даними про включення слов’янами-бастарнами в свій союз даків, а також певними особливостями культури карпатських гірських українців, наприклад, гуцулів. Тому Семигород був споконвічною українською землею. Українці, а не волохи-румуни мають претендувати на дакійський спадок, саме ми маємо стати спадкоємцями їхньої культури, так як, наприклад, болгари є спадкоємцями асимільованих ними фракійців – етнічних родичів даків.

Однак, нажаль, українська колонізація затрималася до наших часів лише в басейні верхньої Тиси – Закарпаття і, в меншій мірі, Марамарощина, – в масах на підгір’ю, острівцями на рівнині. Але в Семигороді та в Подунав’ї, крім придунайських частин Одещини, вона практично зникла. На це вплинула неоднаковість колонізаційних обставин. Початкова українська колонізація була хоч і давньою, але все ж не дуже чисельною. Тому, коли на рівнині Дунаю й Тиси з’явилися мадяри, південні українські осади, затоплені чужою людністю, стали винародовлюватися під впливом політичної, чисельної та іншої переваги мадяр. Так само загинули слабкі чисельно осади української колонізації у Подунав’ї під волоським потопом. Українці були малочисельні тут через набіги печенігів, половців і татар, а коли ці набіги дещо ослабли, волохи скористались сприятливим моментом і заселили басейн Сирета, Прута й правобережжя середнього Дністра. Тепер це бесарабська і румунська Молдови, а колись це були українські землі з прадавніх часів. Тут колись були українські міста: Малий Галич – тепер румунський Галац, Берладь – нині румунський Бирлад, Оргіїв – нині мадярський Орхей тощо. Але на карпатському підгір’ї, полишені самі собі, в нецікавих для мадярів місцевостях русини протягом віків зміцнювалися й заселяли ці краї досить густо й чисельно. В Семигородських же горах вони не були полишені самі собі; південно-східну їхню частину зайняли мадяри-секеї (та їхні окремі галузки – чанго) і німці, але головними конкурентами русинів, спеціально охочих до гірського пастушого життя, виступали знову таки волохи. Українці, які знаходилися тут, почали перемішуватись із волохами. А оскільки українські місцеві колонії були дуже слабо зв’язані з територіями своєї масової колонізації, наприклад, із Галичиною, то й не утримались тут українці, будучи асимільованими чисельнішими волохами. Так зник український Семигород.

Волохи-румуни поступово колонізували більшу частину Семигороду і, ставши тут більшістю, поставили мадярів у 1920 році перед фактом, що Семигород – уже не угорська земля, а їхня, румунська. І не допоміг мадярам той факт, що вони політично володіли Семигородом мало не 1000 років! А з гунами й аварами – майже 1500 років, хоч і з перервами. Поки мадяри воювали з різними ворогами, волохи мирно колонізували підвладний мадярам Семигород, та так, що близько 2 млн. угорців опинились етнічно, а тепер і політично, відділеними від середньодунайської Угорщини.

Звичайно, що румуни ніколи просто так не повернуть Семигород ні Угорщині, ні нам, українцям. Навпаки, вони прагнуть ще й наших земель: Чернівецької області, придунайської Одещини і, навіть, землі аж до Південного Бугу. Від Болгарії румуни не проти від’єднати для себе південну Добруджу, а від Угорщини – території на схід від Тиси. Щоб це здійснити нині, війни не потрібно – просто слід заселити намічені для анексії території своїм людом, а потім поставити противника перед фактом, що землі то вже не їхні і їх доведеться віддавати. Звичайно, якщо Україна опиниться колись в ЄС разом із Румунією, де немає кордонів, де все спільне: громадянство, гроші, територія тощо, то це може негативно обернутися саме для України. В Румунії проводиться чітка політика щодо асиміляції українців, тоді як румуни з молдаванами в Україні мають культурну автономію, школи, приріст їх перевищує приріст (а насправді скорочення) українців. Ми самі створюємо умови для румунської експансії.

Чи зможемо ми коли-небудь повернути землі наших прадідів: Семигород, Нижню Галичину (територію теперішніх бесарабської і румунської Молдов) тощо, це не відомо. Можна лише вірити й прагнути цього. Для цього, по-перше, слід не допускати ніяких поблажок у вигляді всіляких культурних, а тим більше, територіальних автономій, що означатиме етнічне відчуження українських земель національним меншинам, особливо ворожим українцям, в даному випадку румунам і молдаванам. Потрібно діяти як усі нормальні нації й асимілювати національні меншини по повній програмі – мовно, культурно, релігійно, ментально, освітньо тощо. Якщо українці асимілюють румунів в Україні (кому це не подобається – хай виїжджає!), тоді можна й самим перейти в наступ, в експансію на територію сучасної Румунії. А, по-друге, проти Румунії в України можуть бути природні союзники – Угорщина й Болгарія. У них із Румунією свої рахунки. Досить вже гратися виключно у визвольний націоналізм. Націоналізм, як і все суще, має дві сторони – визвольний і експансійний націоналізм. Це діалектичний підхід, і якщо ми, українці, його дотримуватимемось, то здобудемо все, що захочемо, в тому числі повернемо колись втрачений нашими предками Семигород. На все свій час.

Ігор КОВАЛЕНКО