...Бо се ж ми походимо вiд Дажбога...

Мудрість

Число 32
Грудень 11006 р. Д.

Напишіть нам

Незалежне Iнтернет-видання. Київ.
    Життя РУНВіри
    Документально
    Досліджуємо МАГА ВІРУ
    Наше Вчення
    Думи мої...
    Незвідане
    Знай наших
    Поезія
  Радимо задуматись
    Так має бути
    Погляд
    Нагально
    Події
    З приводу
    А насправді...
    Між іншим
    Без коментарів
    Варто знати
    Обережно, отрута!
    А чули, що...
    Нам пишуть
    Народ сміється
    Головна сторінка

 

Короткий політологічний
СЛОВНИК РІДНОВІРА

Д

Демократія – диктатура маніпульованої олігархами більшості, яка унеможливлює прихід до влади справжньої національної еліти.

Депутатська недоторканість (також Імунітет) – узаконена народними депутатами власна безвідповідальність і безкарність.

Джерело влади – конституційний термін, в Україні тотожний терміну «народ України» (не плутати з «Українським народом». Народ України включає в себе представників, які щиро ненавидять Український народ. Іншим прикладом нетотожности термінів «народ держави» і «державний народ» може бути будь-яка з провідних країн Євросоюзу. Народ Франції, наприклад, відрізняється від Французького народу навіть за кольором шкіри). Термін вживається політиками і політологами найчастіше з метою переконати суспільство у справедливості демократії.

Е

Електорат – див. Політична нація

З

ЗМІ (також Мас медіа) – скорочення від «засоби масової інформації». Комплекс інформаційних засобів, які діють у державі й повністю контролюються олігархами. Головною функцією ЗМІ є скеровування суспільної думки у потрібному олігархам напрямку. Це досягається такими методами:
– подання ретельно препарованих новин про події у державі і світі;
– репортажі про інсценізовані політичні конфлікти;
– передвиборча агітація;
– піар, в тому числі чорний (див. Піар);
– приховане провокування громадянських, міжрелігійних, міжетнічних і навіть міждержавних конфліктів;
– завуальована або відверта пропаганда споживацтва, насильства, статевої розпусти, збочень, наркоманії і міжрасового спаровування;
– викидання у суспільство величезної маси інформаційного сміття;
– реклама, у тому числі алкоголю.

І

Інвестиції – заохочування державою схеми заробітку на злиднях.

К

Компроміс – напівпоразка або напівперемога; ні вашим, ні нашим; ні те, ні се; пшик.

Консенсус – баланс інтересів. В переважній більшості контекстів цей термінє повним синонімом терміну компроміс.

Конституція – фундаментальний юридичний акт, який завдяки своїй незрозумілості для більшості населення, на найвищому державному рівні законодавчо закріплює олігархічну деспотію і, відповідно, ідеологічну, економічну і культурну кабалу для корінного населення держави. Положення конституції, як і всіх законів, створених на її основі, виконуються вибірково, як правило за вказівкою олігархів або державних прикажчиків.

Ксенофобія – природнє прагнення людини проживати у духовно-, кровно-, мовно-, і культурно-спорідненій спільноті, керованій представниками цієї ж спільноти. Цей термін найчастіше вживають політики і політологи по відношенню до осіб, організацій і явищ, які становлять хоча б найменшу загрозу для диктатури олігархів.

М

Мас медіа – див. ЗМІ.

Мультикультуралізм – світогляд, згідно якого корінне населення держави не має права на те, щоб його традиції і культура були панівними у своїй державі.

Н

Народний депутат – студент вищої державної школи політичної естради (див. Парламент).

Національна еліта – дуже нечисельна група найобдарованіших, найсвідоміших і найжертовніших представників нації, які становлять її ядро. Лише національна еліта може знати, що є добром, а що злом для своєї нації. Облуда демократії у тому й полягає, що доля держави ввіряється маніпульованій пройдисвітами масі, а не знаючій меншості. Конституція демократичної України урівнює в правах Левка Лук’яненка з найнікчемнішим злодюгою неукраїнського походження.

Національна ідея – надідея, яка виразно визначає шляхетну самобутність минулого, сучасного і майбутнього нації, як духовно– і кровноспорідненої спільноти. Найвідоміші національні ідеї – жидівська, індуська, японська. Справжня національна ідея завжди нерозривно пов’язана з релігією (вірою в Бога). Держава, яка відділила себе від віри в Бога, не може мати ніякої національної ідеї. Справжньою національною ідеєю в Україні може бути лише Рідна Українська Національна Віра.

Національна меншина – громадяни, які покинули свою етнічну вітчизну (найчастіше з матеріальних міркувань), але не бажають ототожнювати себе з корінним населенням держави, в яку вони прибули для постійного проживання.

Національна ознака – ознака приналежності до певної нації. Цей термін слугує своєрідним червоним прапорцем, який завжди підносять політики і політологи, коли хочуть прямо чи опосередковано нагадати націонал-патріотам про нацистську Німеччину. З часів Нюрнберзького процесу і постання держави Ізраїль жиди залишаються чи не єдиним народом у світі, якому дозволено державотворення за національною ознакою.

О

Олігархи – власники держави, які, зазвичай, ніколи не є представниками її етнічної більшості. У будь-якій демократичній державі олігархи контролюють усі найважливіші сфери суспільного життя, а саме: фінанси, політику, економіку, інформацію і культуру.

Опозиція – студенти вищої державної школи політичної естради (див. Парламент) на стадії конкурсного відбору до центрального апарату державних прикажчиків (див. Уряд).

П

Парламент – вища державна школа політичної естради, яка виконує такі функції:
– законодавче забеспечення ефективного функціонування господарства олігархів;
– інсценування політичних протистоянь з метою устійнення у суспільстві думки, що парламент дійсно переймається інтересами громадян;
– пропаганда різних лжеідеологій, які поглиблюють штучний поділ суспільства і, відповідно, полегшують його керованість.
– підготовка кадрів до центрального апарату державних прикажчиків.

Парламентські вибори – вступна кампанія до вищої державної школи політичної естради, під час якої роль приймальної комісії виконує електорат.

Піар – транслітерація англійського скорочення PR (publik relations – зв’язки з громадськістю); позитивна брехня і/або позитивна частина правди про особу, організацію або подію з метою викликати позитивне ставлення суспільства (див. також Чорний піар).

Політична еліта – діючі і колишні державні прикажчики, маріонеткові лідери політичних партій, найбільш успішні студенти та випускники вищої державної школи політичної естради, які особливо прислужились олігархічному режиму.

Політична нація (також Електорат) – усе населення держави, задіяне в обслуговуванні господарства олігархів. Цей термін завжди посилено тиражується політиками і політологами у молодих демократіях з метою встановлення стійкої демократії. Поняття «політична нація» має на увазі перетворення населення держави з національно-свідомої спільноти на політично-несвідому спільноту. Така трансформація гарантує подрібненість суспільства на надійно-зазомбовані і легкокеровані суспільні групи, що значно зміцнює диктатуру олігархів.

Політична партія – маріонеткове громадське об’єднання на основі спільної ідеї державотворення. Політичні партії є невід’ємним елементом демократії. Поряд з нацменшинами це інший потужний інструмент штучного поділу суспільства.

Політолог – публічний асистент політтехнолога.

Політтехнолог – високооплачуваний, найчастіше непублічний шаман-маніпулятор, який, при асистуванні політологів, здатний за відносно короткий час переконати велику кількість людей у тому, що чорне є білим, бридке – красивим, мерзенне – святим тощо.

Передвиборча агітація – узаконена і щедро фінансована особливо безсоромна брехня перед парламентськими та президентськими виборами.

Прагматизм – здатність змінювати свої погляди на добро і зло в залежності від кон’юктури ринку.

Президент – перший державний прикажчик у президентсько-парламентській республіці. Головними обов’язками президента є забеспечення недоторканості приватної власності олігархів і гарантування незворотности процесу приватизації. Для цього він має у своєму розпорядженні усі силові структури держави.

Президентські вибори – процедура загальнонародного затвердження на першого державного прикажчика одної з осіб, обраних олігархами і представлених народу через свої засоби масової інформації.

Прем’єр-міністр – перший державний прикажчик у парламентсько-президентській республіці.

Приватизація – розпродаж держави вроздріб разом з народом і надрами.

Р

Ринкова економіка – економіка з дистанційним керування.

С

Соціальні стандарти – комплексні показники ступеня готовности злодіїв ділитись награбованим або ж встановлені державними прикажчиками для громадян держави нормами споживання благ, створених самими громадянами.

Т

Титульна нація – неконституційний термін, який означає кровно і світоглядно споріднену людську спільноту, яка споконвік проживає на своїй землі, говорить однією мовою, творить одну культуру і дає назву своїй державі. Цей термін найчастіше вживають політики, які хочуть переконати корінне населення в тому, що вони відстоюють його інтереси. Коли ці політики стають державними прикажчиками, вони, зазвичай, перестають вживати цей термін.

Толерантність – вміння робити вигляд, що нічого не відбувається, коли вам плюють в обличчя.

У

Уряд – центральний аппарат державних прикажчиків, який затверджується студентами вищої державної школи політичної естради.

Ч

Чорний піар – (див. також Піар) негативна брехня і/або негативна частина правди про особу, організацію або подію з метою викликати негативне ставлення суспільства.

Уклав Дарислав ДIБРОВА,
листопад’ 11006, Нововолинськ

Арии